Skip to main content

Misja

Wartości, które są dla nas ważne:

Niezależność

Jako zarząd stawiamy na rentowny rozwój i zrównoważone podnoszenie wartości. Skuteczny system zarządzania i konsekwentna realizacja synergii we wszystkich obszarach działalności i oddziałach są podstawą naszego sukcesu.

 

Zrównoważony rozwój

Nasze strategiczne cele orientują się na modelu trzech filarów zrównoważonego rozwoju, tj. w równym stopniu kierujemy się zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością ekologiczną, ekonomiczną i społeczną.

 

Niezawodność

Stale realizujemy nasze usługi, utrzymując niezmienną jakość. Regularnie poddajemy się kontrolom jakości i stale optymalizujemy nasze procesy.

 

Planowanie

Angażujemy naszych partnerów handlowych w planowanie przyszłych transakcji i informujemy ich odpowiednio wcześnie o zmianach w przedsiębiorstwie.

 

 

Wzajemność

Otwarcie mówimy naszym klientom i partnerom handlowym, że jesteśmy zainteresowani długoterminowymi relacjami biznesowymi, w których obie strony odnoszą korzyści. Dążymy do równouprawnienia w relacjach biznesowych — szukamy partnerów będących na równi z nami.

 

Elastyczność

Gotowość na dostosowywanie się do zmian na rynku i u klientów oraz szybkie i niebiurokratyczne reagowanie na zmiany ilości i terminów są wyrazem naszej nadzwyczajnej elastyczności. Każdego dnia podejmujemy nowe wyzwania.

 

Otwarta komunikacja

Podstawę ugruntowanych decyzji muszą stanowić wszystkie dostępne i istotne informacje. Szczera wymiana między partnerami biznesowymi jest dla nas oczywistością. Otwarta komunikacja pomaga obu partnerom, zapewnia szybkie rozwiązania problemów i wzmacnia wzajemne zaufanie.