Skip to main content

Polityka strategia

 

Rozwój nowych kluczowych kompetencji

Stale poszerzamy zakres naszych usług, aby sprostać przyszłym wymaganiom rynku jako dostawca systemowy w zakresie obróbki cieplnej i obróbki mechanicznej oraz usług pomiarowych.

 

Jakość w łańcuchu dostaw

Aby w pełni sprostać wymaganiom klientów, nieustannie rozwijamy nasze strategiczne partnerstwa poprzez systematyczne zarządzanie dostawcami.

 

Wzmacnianie umiejętności

Aby umocnić i dalej rozwijać naszą pozycję rynkową, kładziemy nacisk na przyszłościowy pakiet rozwoju personelu i technologii. Przy tym w centrum uwagi są: własne dokształcanie, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, otwarta komunikacja i promocja pomysłów pracowników, aktywny networking oraz rozwój procesów i ich tworzenie. W ten sposób zapewniamy, że jako przedsiębiorstwo pozostajemy zorientowani na przyszłość i odnosimy sukcesy.

 

SYSTEMatyczne rozwiązywanie problemów

Jako dostawca usług w zakresie obróbki cieplnej, obróbki mechanicznej i usług pomiarowych, jesteśmy częścią globalnych tras dostaw i złożonych wymagań klientów. Wymaga to od nas wysokiego poziomu kompetencji metodycznych i interdyscyplinarnego działania w celu uniknięcia błędów i terminowego rozwiązywania problemów. Kamieniami milowymi w systematycznym rozwiązywaniu problemów są, oprócz technologii wysokiej jakości, sieci cyfrowe i zarządzanie wiedzą.

 

Zasoby pod kontrolą

Ze względu na obecny rozwój techniczny i społeczny, uwzględnienie wpływu na środowisko i działanie w sposób zrównoważony jest niezbędne dla nas, jako przedsiębiorstwa energochłonnego. Kluczem do tych tematów jest świadome wykorzystanie wszystkich zasobów i ciągłe inwestycje w projekty energetyczne i środowiskowe. Jesteśmy również świadomi naszej społecznej odpowiedzialności wobec naszych pracowników. Nasz kodeks postępowania jest wiążący dla nas i naszych partnerów.