Skip to main content

Oświadczenie o ochronie danych

 

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą stroną internetową. 

Ochrona danych osobowych w związku z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem w odniesieniu do wizyty na naszej stronie internetowej jest dla nas szczególnie ważna. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawowymi przepisami. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. Przedstawiliśmy w nich sposób postępowania ze zgromadzonymi danymi osobowymi, sposób i cel wykorzystania tych danych, podmioty, którym przekazujemy te dane, oraz sposób, w jaki chronimy dane osobowe.

Prawa osobiste użytkowników mają dla nas najwyższy priorytet i podejmujemy wszelkie możliwe starania w celu ochrony i gwarancji tych praw.

 

Pobieranie i przetwarzanie danych

Każdy dostęp do naszej strony internetowej i każde wywołanie pliku dostępnego na stronie internetowej są protokołowane. Zapisywanie służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Protokołowane są: nazwa wywołanego pliku, data i godzina wywołania, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym wywołaniu, przeglądarka internetowa, odwiedzone strony i domena wywołująca. 

Dodatkowo protokołowane są adresy IP wywołujących komputerów. Jednak w związku z tym, że strona ta wykorzystuje anonimizację IP, adres IP użytkownika jest zapisywany w formie skróconej, tak że nie jest możliwe powiązanie go z konkretną osobą.

Jeżeli na tej stronie internetowej gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres, adres e-mail itd.), odbywa się to w dobrowolnym porozumieniu z użytkownikiem i za jego wiedzą.

Dane osobowe, przekazywane w niektórych przypadkach przy nawiązywaniu kontaktu z nami, są przez nas rejestrowane, wykorzystywane i przechowywane w ramach przepisów niemieckiej Ustawy o telemediach (Telemediengesetz) oraz niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz). Użytkownik ma w każdej chwili prawo do odwołania.

 

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych umożliwiających identyfikację

W przypadku udostępnienia nam danych osobowych, np. za pośrednictwem formularzy kontaktowych, zgłoszenia do biuletynu, sklepu internetowego, wymiany wiadomości e-mail lub korespondencji, przy zamawianiu materiałów reklamowych (magazynów, broszur informacyjnych, katalogów), wykorzystujemy je zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, uzasadnienia, zrealizowania i sfinalizowania zawartych umów oraz do celów administracji technicznej. 

Dane osobowe są przekazywane powiązanym przedsiębiorstwom lub zewnętrznym podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, zrealizowania umowy, w szczególności przekazania danych zamówienia usługodawcom lub dostawcom itd., w celach rozliczeniowych lub też po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do odwołania zgody ze skutkiem na przyszłość. 

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych. Dodatkowo użytkownik w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy ma prawo do wniesienia poprawek, zablokowania i usunięcia tych danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe i inne informacje, przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub w trakcie rekrutacji, są rejestrowane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przetworzenia złożonej aplikacji. Dane użytkownika są przekazywane nam przez naszego dostawcę pocztą e-mail i po udzieleniu odpowiedzi niezwłocznie usuwane lub blokowane, jeżeli nie obowiązują ustawowe zobowiązania do przechowywania danych. Nie następuje wykorzystanie w innym celu ani przekazanie danych podmiotom trzecim.

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. 

 

Rekrutacja online

Dane osobowe przekazane przez użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu przetworzenia aplikacji na ogłoszone stanowisko w jednym z powiązanych przedsiębiorstw Grupy przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie osoby zaangażowane w proces rekrutacji. 

Na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji korzystamy z usługi firmy Haufe-umantis AG. Dane są przekazywane usługodawcy z wykorzystaniem szyfrowania 128-bitowego. Dane użytkownika są przechowywane i przetwarzane w systemach naszego partnera, firmy Haufe-umantis AG.

Ponadto nie przekazujemy danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych lub też jesteśmy zobowiązani do przekazania danych na podstawie przepisów ustawowych lub rozporządzeń administracyjnych lub sądowych. Nie następuje wykorzystanie w innym celu.

W ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkretnego procesu rekrutacji dane użytkownika są automatycznie usuwane. Nie dotyczy to sytuacji, w której przepisy ustawowe nie zezwalają na usunięcie, dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych lub też użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie danych przez dłuższy czas, np. w celu ujęcia w puli talentów.

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. 

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych. Dodatkowo użytkownik w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy ma prawo do wniesienia poprawek, zablokowania i usunięcia tych danych osobowych.

 

Pula talentów

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na ujęcie go w puli talentów, to przedsiębiorstwa powiązane Grupy przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei mogą uzyskać dostęp do jego danych osobowych przy ewentualnym rozpisywaniu stanowisk. Dołączenie do puli talentów jest możliwe przez zaakceptowanie zaproszenia od rekrutera lub proaktywnie za pomocą formularza „Nawiąż kontakt”. Po wyrażeniu zgody na ujęcie w puli talentów dane są przechowywane przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane.

 

Ochrona przechowywanych danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę udostępnionych nam danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są, odpowiednio do stanu techniki, stale ulepszane i dopasowywane. Nie można jednak wykluczyć, że osoby trzecie będą miały wgląd w niezaszyfrowane, ujawnione dane. Należy pamiętać, że w odniesieniu do transmisji danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) nie można zagwarantować bezpieczeństwa. Dlatego nie należy przekazywać danych wrażliwych lub przekazywać je wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL).

 

Ochrona nieletnich

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Zasadniczo nie są jednak rejestrowane dane osób nieletnich.

 

Przechowywanie zanonimizowanych danych / pliki cookie

Na tej stronie internetowej dane dotyczące użytkowania są gromadzone i zapisywane w zanonimizowanej formie. W tym celu stosowane są tzw. pliki „cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Pliki te gromadzą i zapisują dane jednak wyłącznie w pseudonimizowanej formie. Nie są one wykorzystywane w celu zidentyfikowania osoby i nie są zestawiane z danymi dotyczącymi osoby używającej pseudonimu. Używamy tych informacji w celu określenia atrakcyjności naszej strony internetowej i ciągłego ulepszania jej zawartości.

Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe również bez plików cookie. Większość przeglądarek jest domyślnie skonfigurowanych tak, że pliki cookie są automatycznie akceptowane. W każdej chwili można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub tak skonfigurować przeglądarkę, aby przed zapisaniem tych plików wyświetlane było powiadomienie.

 

Przedsiębiorstwa powiązane

Przedsiębiorstwa powiązane z Hanomag Härtecenter GmbH za pośrednictwem Grupy przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei to w szczególności:

Seehafer Holding GmbH & Co. KG
Merkurstraße 14
30419 Hannover

Hanomag Lohnhärterei GmbH
Merkurstraße 14
30419 Hannover

Hanomag Lohnhärterei GmbH
Hasslinghauser Straße 156
58285 Gevelsberg

Hanomag Härtol Lohnhärterei GmbH
Boxberger Straße 1
12681 Berlin

Hanomag Härtol Lohnhärterei GmbH
Magdeburger Straße 21
39245 Gommern

Hanomag Härtol Lohnhärterei GmbH
Gießerweg 10
38855 Wernigerode

Herbst Zerspanungs- und Messtechnik GmbH
Dornierstraße 1
31137 Hildesheim

Hanomag Heat Treatment International Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 51a
PL 62-020 Swarzędz-Jasin

Hanomag Heat Treatment International GmbH & Co. KG
Laufenbach 87
A-4775 Taufkirchen an der Pram

 

Inspektor Ochrony Danych 

Pytania dotyczące ochrony danych można kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych (datenschutz@haertecenter.de).

 

Google Maps

Nasza strona internetowa wykorzystuje interfejs Google Maps API (Application Programming Interface) do wizualnej prezentacji informacji geograficznych (planów sytuacyjnych). Usługa Google Maps jest utrzymywana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z tej usługi oznacza zgodę na rejestrowanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych gromadzonych automatycznie podczas korzystania z usług Google Maps oraz wprowadzonych ręcznie przez firmę Google lub jednego z jej przedstawicieli albo zewnętrznych dostawców.

Podczas korzystania z usługi Google Maps informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej wraz z adresem IP użytkownika są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych wiąże się z zagrożeniami związanymi z ochroną danych osobowych. Usługę Google Maps można wyłączyć i zapobiec przesyłaniu danych do Google, wyłączając obsługę skryptów JavaScript w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie jest możliwe korzystanie z map.

Więcej informacji na temat rejestrowania, przetwarzania i wykorzystania danych użytkownika przez Google oraz przysługujących mu praw z tym związanych znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod adresem http://www.google.com/policies/privacy/?hl=pl oraz w dodatkowych warunkach użytkowania Google Maps lub Google Earth pod adresem https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html.

 

Zastosowanie czcionek Webfonts

W celu zintegrowania zewnętrznych czcionek na naszej stronie internetowej są wykorzystywane Google Fonts, usługę oferowana przez Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

W związku z integracją czcionek Google Fonts podczas wizyty na naszej stronie internetowej nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Czcionki mogą być tylko w ten sposób przekazywane przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która następnie umieszcza je na stronie internetowej. 

Podczas korzystania z usługi Google Fonts informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej , wraz z adresem IP użytkownika są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych wiąże się z zagrożeniami związanymi z ochroną danych osobowych. W ustawieniach systemu operacyjnego lub za pomocą odpowiedniego dodatku do przeglądarki można zablokować możliwość nawiązywania połączeń z fonts.googleapis.com. W tej sytuacji możliwe jest jednak jedynie ograniczone korzystanie z naszej strony internetowej. 

Więcej informacji na temat rejestrowania, przetwarzania i wykorzystania danych użytkownika przez Google oraz przysługujących mu praw z tym związanych znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod adresem http://www.google.com/policies/privacy/?hl=pl.