Skip to main content

Pomiar chropowatości

(EN ISO 25178)

W ramach seryjnego badania elementów o zakrzywionej powierzchni po etapie polerowania przeprowadzany jest pomiar chropowatości. Określenie chropowatości odbywa się metodą cięcia poziomowego. Miernik poziomu kontaktowego rejestruje i analizuje przy tym dwuwymiarowy profil wysokości.