Skip to main content

Odpowiedzialność społeczna

Jako Grupa przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei pojmujemy odpowiedzialność społeczną jako podstawę naszego systemu wartości i naszego postępowania z różnymi grupami interesów. Motywujemy naszych pracowników, aby byli piewcami naszego przedsiębiorstwa i działali zgodnie z naszym motywem przewodnim.

Nasze strategiczne cele orientują się na modelu trzech filarów zrównoważonego rozwoju, tj. w równym stopniu kierujemy się odpowiedzialnością ekologiczną, ekonomiczną i społeczną.