Skip to main content

„KAŻDEGO DNIA CHCEMY BYĆ TROCHĘ LEPSI!”

Zarząd Grupy przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei już w 2002 roku podjął decyzję o zbudowaniu rozbudowanego systemu zarządzania, transparentnego dla wszystkich pracowników, klientów i partnerów.

Obecnie nasz system zarządzania obejmuje dziedziny jakości, środowiska naturalnego i energii. Najmłodszym członkiem naszej systemowej rodziny jest dalszy rozwój obszaru odpowiedzialności społecznej. W ten sposób budujemy mosty między wysoko wyspecjalizowanymi wymaganiami klientów, ustawowymi warunkami ramowymi i naszym własnym dążeniem do bycia stale uczącą się organizacją.

Ta filozofia jest stałym elementem strategicznych celów naszej firmy.
Poniżej opisaliśmy bardziej szczegółowo działania podejmowane we wszystkich częściach przedsiębiorstwa.