Skip to main content

Prostowanie

Ręczne lub w pełni automatyczne prostowanie elementów jest zintegrowane z naszym procesem obróbki cieplnej. Wiedza dotycząca całego łańcucha produkcyjnego danego produktu pozwala nam tworzyć specyficzne koncepcje prostowania. Krytyczne pozycje są mierzone i doprowadzane do żądanej formy za pomocą instalacji prostujących.

Dzięki dobrej koncepcji prostowania zapewniamy bezawaryjny przebieg późniejszych etapów produkcji. Z pomocą zoptymalizowanych koncepcji systemowego łączenia możemy stworzyć w pełni automatyczny proces prostowania dla dużych serii, który przyspiesza cały proces i zwiększa jego wydajność.