Skip to main content

Próba Rozciągania

(DIN EN ISO 6892), zindywidualizowane badanie elementów

Próba rozciągania służy do oznaczenia parametrów mechanicznych. Stosowane próbki są przy tym obciążane rozciąganiem z reguły aż do zerwania. Do próby rozciągania wymagane jest wykonanie zdefiniowanych próbek. Badanie tego rodzaju jest przeprowadzane często w ramach obróbki cieplnej elementów z odlewu aluminiowego.

Alternatywnym rozwiązaniem w niektórych okolicznościach jest zindywidualizowane badanie elementów, podczas którego element jest obciążany przez ściskanie aż do złamania. W zależności od przypadku zastosowania ta metoda może być szybką alternatywą próby rozciągania. Na podstawie serii prób w fazie testowej (wzorcowania) można wykazać korelacje w stosunku do właściwości mechanicznych z próby rozciągania.