Skip to main content

Hartowanie indukcyjne

Hartowanie indukcyjne należy, tak jak hartowanie płomieniowe, do grupy metod hartowania warstwy powierzchniowej.

Rozgrzewanie elementu następuje jednak wskutek elektrycznego napięcia przemiennego, które w obszarze powierzchniowym wytwarza ciepło przez indukcję. Głębokość warstwy hartowania powierzchniowego jest przy tym w pierwszej linii określana przez częstotliwość. W Grupie przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei dostępne są różne instalacje CNC o wysokiej i średniej częstotliwości, których sterowanie programowe zapewnia wysoki stopień odtwarzalności — nie tylko w przypadku części seryjnych.

W związku z tym, że dla pożądanej twardości w pierwszej linii miarodajny jest węgiel, do hartowania indukcyjnego, oprócz stali do ulepszania cieplnego o zawartości węgla od ok. 0,4%, mogą być wykorzystywane materiały wysokostopowe, jak np. X155CrVMo12.

Zalety hartowania indukcyjnego

  • Hartowanie częściowe według zapotrzebowania
  • Krótkie czasy procesów
  • Stosunkowo niewielkie zmiany wymiaru i kształtu
  • Duża odtwarzalność dzięki sterowaniu CNC