Skip to main content

Ulepszanie

Ulepszanie jest procesem obróbki cieplej, będącym połączeniem hartowania i odpuszczania.

Szczególną cechą ulepszania jest fakt, że odpuszczanie odbywa się przy wysokich temperaturach, wynoszących nawet 700°C. Wskutek odpuszczania następuje częściowe, wymuszone oddzielenie węgla uwolnionego w martenzycie. Wraz ze wzrostem temperatury odpuszczania następuje zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie, granic plastyczności i twardości przy jednoczesnym wzroście rozciągnięcia, związania i udarności.

Ulepszanie, tak samo jak w przypadku utwardzania, w zależności od zastosowanego medium hartowania, może być ulepszaniem wodnym, olejowym lub powietrznym.

Ulepszanie jest zalecane w szczególności w przypadku elementów obrabianych poddawanych dynamicznym obciążeniom, od których oczekuje się wysokiej ciągliwości. Dzięki dużej wytrzymałości przy jednocześnie dużej ciągliwości ulepszone stale mają liczne zastosowania, a do ulepszania nadają się wszystkie hartowalne stale.

Zalety ulepszania

  • Dobra udarność
  • Duża wytrzymałość przy jednocześnie dużej ciągliwości
  • Dobra wytrzymałość na zginanie