Skip to main content

W odniesieniu do partii

Kolejną możliwością w porozumieniu z naszymi klientami jest identyfikowalność w odniesieniu do partii, w przypadku której każdy element należący do danej partii obróbki cieplnej jest znakowany. Dzięki temu w każdej chwili możliwe jest ograniczenie ilościowe zlecenia (partia).