Skip to main content

Środowisko naturalne

Jako hartownia Grupy przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei wiemy, że podczas wykonywania procesów obróbki cieplnej mamy nadzwyczajnie duże zapotrzebowanie na energię i surowce. Wiemy, że emisja CO2, którą po sobie zostawiamy, nie należy do małych.

Z tego powodu zobowiązujemy się do realizowania naszych procesów w sposób odpowiadający wymogom, chroniący środowisko i efektywny energetycznie. Nasze procesy i technologie są tak zoptymalizowane pod względem zużycia energii i zasobów naturalnych, abyśmy mogli stale kontrolować oddziaływanie na środowisko i konsekwentnie je zmniejszać.
Każdy proces obróbki cieplnej jest oceniany pod kątem oddziaływania na środowisko i wpływ na zużycie energii.

Na etapie nabycia stwierdziliśmy, że — gdy tylko jest to uzasadnione ze względów ekonomicznych i jakościowych — preferujemy pozyskiwanie efektywnych energetycznie produktów i usług.
Dzięki naszym pracownikom należącym do stowarzyszeń zawodowych i ścisłej współpracy z dostawcami technologii realizujemy wewnętrzne projekty w zakresie ograniczania, recyklingu i zastępowania substancji niebezpiecznych.

Ochrona środowiska i odpowiednie obchodzenie się z energią są ważnymi elementami naszej filozofii. Grupa przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei posiada certyfikat DIN ISO 14001:2015 obejmujący wszystkie oddziały.

Idź do certyfikatu