Skip to main content

Badanie w mgle solnej

DIN EN ISO 9227

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach, tak zwane badania w mgle solnej, są przeprowadzane jako badanie seryjne na elementach poddawanych węgloazotowaniu. Podczas badania tą metodą następuje opryskiwanie pięcioprocentowym roztworem chlorku sodu w kontrolowanym środowisku. Ocenie poddawane są zmiany wyglądu elementów w trakcie badania.

Zarówno czas trwania i kryteria oceny są uzgadniane z danym klientem. Wyniki, w praktyce nie dają się przenieść na odporność elementów na korozję. Ta metoda stanowi badanie porównawcze bardzo podobnych właściwości powierzchni.