Skip to main content

SolNit

Pod pojęciem procesu Solution-Nitriding — w skrócie SolNit — należy rozumieć azotowanie powierzchniowe stali odpornych na rdzę i kwasy. Wskutek wnikania atomów azotu na elementach o kształcie zbliżonym do końcowego powstają zawierające dużą ilość azotu, austenityczne lub martenzytyczne warstwy powierzchniowe o dużej twardości, korzystnych naprężeniach własnych i wyjątkowych właściwościach przeciwkorozyjnych.

Proces jest przeprowadzany w instalacjach próżniowych przy temperaturach w zakresie 1050–1150°C w czystej atmosferze azotowej przy ciśnieniu o wartości kilkuset milibarów. Głębokość naazotowania może wynosić od 0,10 mm do kilku milimetrów. Proces ten jest stosowany np. w dziedzinie obróbki tworzyw sztucznych, komponentów przekładni, łożysk tocznych do turbin, pomp, zaworów lub przyrządów chirurgicznych.

W Grupie przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei proces SolNit jest realizowany w jednokomorowym piecu próżniowym w zakładzie w Gommern. Szerokość komory pieca wynosi 910 mm, długość 1220 mm, a wysokość 910 mm. Maksymalna masa wsadu to 1500 kg.

Zalety procesu SolNit

  • Większa odporność na korozję
  • Znacznie większa twardość
  • Lepsza odporność na zużycie
  • Wysokie naprężenie własne przez ściskanie w warstwie powierzchniowej
  • Większa odporność na kawitację i erozję
  • Mniejszy współczynnik tarcia
  • Niewielka podatność na wżeranie