Skip to main content

Energia

Procesy obróbki cieplnej wymagają oczywiście bardzo dużej ilości energii. Każde marnowanie energii powoduje znaczne koszty. Dlatego wszelkie pieniądze, których jako Grupa przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei nie przekazujemy naszym pracownikom, wykorzystujemy w celu poprawy naszej technologii lub infrastruktury. Z tego powodu od 2013roku wykorzystujemy obejmujący całą Grupę system zarządzania energią, który umożliwia nam śledzenie zużycia, identyfikowanie poszczególnych odbiorników, określanie okresów szczytowego zużycia oraz minimalizowanie marnowania energii.

Nie tylko spełniamy wszystkie ustawowe i prawne wytyczne związane z energię, lecz z własnej inicjatywy i z poczucia odpowiedzialności opracowujemy dodatkowe działania, mające na celu ochronę środowiska i zmniejszenie poziomu zużycia energii.

Wszyscy pracownicy Grupy przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei są zaangażowani w procesy zarządzania energią i oczekujemy od nich aktywnego udziału w ciągłym usprawnianiu działań związanych ze zużyciem energii.

Idź do certyfikatu