Skip to main content

Alexander H. — student studiów dualnych na kierunku Business Administration

Dlaczego zdecydowałaś się na pracę w Grupie przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei?

Wybrałem studia dualne w Grupie przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei z następujących powodów.
Po zakończeniu nauki na kierunku handlowca przemysłowego w Hanomag Lohnhärterei chciałem koniecznie zacząć jeszcze jedne studia. Perspektywę, którą pokazano mi dzięki studiom dualnym w Hanomag Lohnhärterei, uznałem za bardzo atrakcyjną. Z pomocą dualnych studiów mogłem z jednej strony zdobywać praktyczne doświadczenie w dobrze ugruntowanej, średniej wielkości firmie, a z drugiej strony pogłębiać wiedzę w dziedzinie ekonomii.

Inną decydującą przyczyną wyboru mojego pracodawcy było tło sportowe. W Grupie przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei znalazłem pracodawcę, z którym mogę rozwijać swoją karierę sportową w dziedzinie piłki wodnej, uczestnicząc w nawet ośmiu jednostkach treningowych w tygodniu, i jednocześnie rozwijać karierę poza wodą.  

Grupa przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei zapewnia mi osobiste i rodzinne środowisko pracy z przejrzystymi hierarchiami, w którym mogę się realizować.  

Jakie zadania w dziale podobają Ci się najbardziej?

W szczególności podobają mi się zadania w moim dziale i bezpośrednia komunikacja z klientami w postaci rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail lub spotkań w firmie lub na zewnątrz w siedzibie klienta. Możliwość swobodnego przetwarzania przydzielonych zadań i późniejsza prezentacja własnych wyników przed bezpośrednimi przełożonymi lub zarządem spółki motywują mnie do dalszej pracy i są bardzo pouczające.

Co cenisz najbardziej w swojej firmie / u swojego pracodawcy?

Doceniam bezpośrednie i krótkie kanały komunikacji wewnątrz Grupy przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei i dobry klimat pracy, które znacznie ułatwiają wykonywanie obowiązków w każdym nowym obszarze działań. Przy początkowej zmianie działu udało mi się szybko wyrobić opinię o całym przedsiębiorstwie i szybko zdecydować się na wybrany dział,  którym chciałem rozpocząć studia.
W Grupie przedsiębiorstw Hanomag Lohnhärterei mogę pracować w zespole ze świadomością własnej odpowiedzialności, bogaty zakres zadań gwarantuje atrakcyjność codziennej pracy. Ważne jest dla mnie również to, że zawsze otrzymuję wsparcie w przypadku pytań lub problemów w trakcie studiów.