Skip to main content

Węgloazotowanie w kąpieli solnej

Proces Tenifer® TF1, Q, QP, QPQ

Mianem procesu TENIFER (TF1) określa się węgloazotowanie w kąpieli solnej elementów w stopionej, ciekłej soli przy temperaturach około 580°C.

Oprócz włączenia azotu, przy każdej obróbce TF1 do powierzchni dyfunduje również węgiel. Jest to zasadniczym powodem pozytywnych, specyficznych właściwości strefy powierzchniowej elementów obrabianych w kąpieli solnej. Proces TF1 jest obecnie najpopularniejszą metodą węgloazotowania w kąpielach solnych, nie tylko ze względu na brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W wielu przypadkach proces TF1 jest alternatywą dla innych metod hartowania, takich jak utwardzanie dyfuzyjne lub chromowanie utwardzające, przy jednakowej lub lepszej jakości. Doskonale nadaje się do pojedynczych elementów.

Dodatkowa obróbka utleniająca w tak zwanej kąpieli AB1 umożliwia poprawę odporności na korozję (Q). Dodatkową optymalizację można osiągnąć przez dodatkową obróbkę pośrednią (polerowanie) (QP) lub przez obróbkę pośrednią (polerowanie) połączoną z ponowną obróbką w kąpieli AB1 (QPQ). QPQ oznacza „Quench-Polish-Quench” i obejmuje obróbkę metodą Tenifer w połączeniu z 2-krotnym chłodzeniem utleniającym i obróbką pośrednią (polerowaniem). Dzięki utlenianiu elementy zyskują estetyczną, czarną powierzchnię, której odporność na korozję w wielu przypadkach przewyższa galwaniczne warstwy powierzchniowe.

Zalety węgloazotowania w kąpieli solnej

  • Krótkie czasy obróbki
  • Dobre właściwości w warunkach awaryjnych
  • Duża odporność na zużycie
  • Lepsza odporność na korozję
  • Estetyczna, czarna powierzchnia