Skip to main content

Zakupy energii

Zakupy energii elektrycznej opieramy również na aspektach ekologicznych.
Konkretny bilans naszej energii elektrycznej na stronie CO₂ znajduje się
bardzo wyraźnie poniżej niemieckiego koszyka energetycznego.