Skip to main content

Wyżarzanie rozpuszczające, hartowanie i

wyżarzanie starzejące

Dzięki małej gęstości i dobrej wytrzymałości aluminium jest preferowanym materiałem do lekkich konstrukcji, zarówno związanych z transportem szynowym i drogowym, jak i w lotnictwie. Dotyczy to w równym stopniu elementów odlewanych i formowanych. Docelowe właściwości to, w zależności od zastosowania, duża wytrzymałość i plastyczność w obszarze podwozia i struktury oraz obciążalność termiczna w obszarze napędu.

Podstawowe wymogi tych właściwości są dyktowane przez skład chemiczny, obróbkę metalurgiczną i proces odlewania. Znaczny wpływ na właściwości elementu odlewanego wywiera jednak przede wszystkim obróbka cieplna.