Skip to main content

OBRÓBKA CIEPLNA STALI

Stal wciąż najważniejszym materiałem w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Zasadniczo każda stal składa się w większości z żelaza. Co jednak wyróżnia poszczególne stale, to dodatkowo domieszane materiały, tak zwane pierwiastki stopowe. Pierwiastkiem stopowym o największym znaczeniu jest węgiel: stale o zawartości węgla 0,1% praktycznie nie nadają się do hartowania, natomiast te o zawartości 0,7% węgla mogą już osiągać maksymalną twardość. Dodając inne pierwiastki stopowe, jak chrom, nikiel, wolfram itd., można jeszcze bardziej poprawić parametry i odporność materiału na korozję. Jednak do uzyskania żądanych właściwości elementu nie wystarczy jedynie wybór odpowiedniej stali. Tylko obróbka cieplna odpowiadająca rodzajowi stali pozwala na nadanie elementowi żądanych właściwości.

Warunkiem zrozumienia obróbki cieplnej jest znajomość wykresu żelazo-węgiel. Na wykresie żelazo-węgiel widać, w jakim stanie znajduje się stal niskostopowa lub niestopowa o znanej zawartości węgla przy określonej temperaturze oraz, jakiej struktury łączeń można oczekiwać przy danym przebiegu temperatury. Przekonaj się sam:

Wykres żelazo-węgiel

Dla laika hartowanie może wydawać się prostym procesem, lecz procesy hartowania takie nie są. Dla wyjaśnienia: podczas jednego tylko procesu hartowania w ruch wprawia się więcej atomów, które zmieniają miejsce w elemencie, niż w aktywnym reaktorze atomowym w ciągu całego dnia.
Jak widać, hartowanie lub obróbka cieplna jest wysoce złożonym procesem, który wymaga optymalnego sterowania i kontrolowania przez doświadczonych ekspertów. Tylko w ten sposób elementy zyskują żądane właściwości i ich stan jest optymalizowany.

Ulepszenie elementów przez obróbkę cieplną jest niewidoczne gołym okiem i jedynie pod mikroskopem można ocenić, co zrobiliśmy z danym elementem, dlatego hartowanie jest kwestią zaufania. Wszystkie elementy są u nas w dobrych rękach.