Skip to main content

Badania penetracyjne (PT)

Badanie penetracyjne według ISO 3452 określa procedurę wyszukiwania błędów, takich jak pęknięcia, nakładanie się, zakładki, pory i błędy łączenia, które są otwarte do powierzchni badanego materiału. W trakcie tego nieniszczącego badania element po wyczyszczeniu zostaje zanurzony w środku penetracyjnym lub nim spryskany. Po wypłukaniu środek penetracyjny pozostaje w wadliwych miejscach. Te wady produktów są następnie uwidaczniane przez osuszenie za pomocą światła UV. Tą metodą badania odkrywamy błędy, które mogą doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania elementu.