Skip to main content

Badania Rentgenowskie (RT)

Podczas badania rentgenowskiego element jest sprawdzany przez wyspecjalizowanego rentgenologa w instalacji rentgenowskiej na podstawie katalogu błędów. Tą metodą można wykryć błędy wewnętrzne, jak pory, ubytki lub wtrącenia.