Skip to main content

Nitrowanie / Nawęglanie plazmowe

Nitrowanie plazmowe jest procesem przeprowadzanym w atmosferze podciśnieniowej (próżni). Podczas nitrowania plazmowego element jest podłączany jako katoda, a ściana instalacji pełni funkcję anody. Powstaje przez to jonizowana atmosfera gazowa. Napięcie występujące między wsadem i obudową powodują jonizowanie molekuł azotu (wyładowanie jarzeniowe), zwiększenie ich prędkości w kierunku elementu obrabianego i ich dysocjowanie na powierzchni. Atomy azotu przenikają do elementu obrabianego i tworzą twardą strefę dyfuzyjną oraz odporną na korozję warstwę łączącą na powierzchni elementu. Wykorzystywany jest impulsowy prąd stały, element rozgrzewa się samoczynnie ze względu na sam proces.

Przy nitrowaniu plazmowym budowa wsadu i wiedza procesowa mają decydujące znaczenie dla prawidłowego przebiegu obróbki cieplnej i wpływają na jakość produktu końcowego. Nitrowanie plazmowe umożliwia dopasowanie budowy warstwy łączącej do danego profilu obciążeń elementu. Twardość, ciągliwość i odporność na korozję oraz przyczepność i właściwości ścierne mogą się indywidualnie różnić i być dopasowywane.

Zalety nitrowania plazmowego

  • Zmienna warstwa łącząca
  • Możliwość wystawiania warstwy łączącej na działanie podciśnienia 
  • Niewielkie zmiany wymiaru i kształtu
  • Minimalne tolerancje
  • Przyjazne dla środowiska, nietoksyczne produkty uboczne