Skip to main content

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA TECHNIKA POMIAROWA 3D –

KONTROLA JAKOŚCI W PROCESIE PRODUKCYJNYM I JAKO USŁUGA

Jesteśmy Państwa kompetentnym partnerem w zakresie dotykowych i optycznych technik pomiarowych 3D. Oferujemy Państwu rzetelne, zrozumiałe wyniki pomiarów, a także wymowną analizę i dokumentację.

 

 

USŁUGI POMIAROWE 3D

Dzięki naszym pomiarom towarzyszącym produkcji rozumiemy potrzeby i procesy naszych klientów. Zapewniamy nie tylko wyniki pomiarów, ale także analizujemy i wizualizujemy wartości i wspólnie z Państwem opracowujemy najlepsze możliwe rozwiązanie.

Nasze usługi pomiarowe obejmują:

  • Konstrukcję i budowę urządzeń pomiarowych
  • Programowanie programów pomiarowych
  • Instalację programów pomiarowych na miejscu
  • Tworzenie raportów badań prototypów
  • Wsparcie przy badaniach zdatności (np. MFU, MSA)
  • Pomiary kontrolne towarzyszące serii (zewnętrzne lub wewnętrzne)

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE 3D / INNE PRZYRZĄDY POMIAROWE

Co możemy zrobić dla państwa?

Aktualny przegląd naszych maszyn i urządzeń pomiarowych. Stale poszerzamy naszą ofertę usług w dziedzinie techniki pomiarowej i dlatego zawsze jesteśmy na bieżąco z najnowszym stanem techniki.

Kontrolą jakości towarzysząca produkcji

 

W zależności od zamówienia i życzeń klienta współpracujemy z różnymi systemami pomiarowymi do wewnętrznej kontroli jakości towarzyszącej produkcji. Bezpośrednie rejestrowanie mierzonych wartości pokazuje nam wahania procesu i daje nam bezpośrednią informację zwrotną na temat procesu produkcyjnego.